Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Công ty sản xuất
SP/ DV chính:
CÁC LOẠI KÍNH NGHỆ THUẬT & TRANH KÍNH
Năm thành lập:
2017
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Sản phẩm mới
Hiệu quả mặt kính, kính sơn hấp nhiệt

Hiệu quả mN...

Kính cầu thang, lan can

Kính cầu thang, lan...

Kính bàn trà

Kính bàn trà

Kính cửa sổ, cửa tâm

Kính cửa sổ, cửa tâm

Kính sàn nhà, ốp tường

Kính sàn nhà, ốp t&#...

Kính giả mộc, thạch ngọc

Kính giả mộc,...

Kính treo tường

Kính treo tường

Kính xếp chồng

Kính xếp chồng

kính bình phong

kính bình phong

Kính la phong, trần nhà

Kính la phong, trần...

kính gương soi

kính gương soi

Kính treo tường

Kính treo tường

Kính sàn nhà

Kính sàn nhà

kính sàn nhà, lát tường

kính sàn nhà, lát tư&...

kính sàn nhà, lát tường

kính sàn nhà, lát tư&...

kính sàn nhà, lát tường

kính sàn nhà, lát tư&...

thông tin liên hệ

kính sàn nhà, kính lát tường

Kính sàn nhà, ốp tường
Kính sàn nhà, ốp tường
Kính sàn nhà, ốp tường
Kính sàn nhà, ốp tường
kính sàn nhà, lát tường
kính sàn nhà, lát tường
Kính sàn nhà
Kính sàn nhà
Kính sàn nhà
Kính sàn nhà
kính sàn nhà, lát tường
kính sàn nhà, lát tường
kính sàn nhà, lát tường
kính sàn nhà, lát tường
kính sàn nhà, lát tường
kính sàn nhà, lát tường

kính treo tường

Kính treo tường
Kính treo tường
Kính treo tường
Kính treo tường
Kính treo tường
Kính treo tường
Kính treo tường
Kính treo tường

kính bình phong

kính bình phong
kính bình phong
kính bình phong
kính bình phong
kính bình phong
kính bình phong
kính bình phong
kính bình phong

Hiệu quả mặt kính, Kính sơn hấp nhiệt

Hiệu quả mặt kính, kính sơn hấp nhiệt
Hiệu quả mặt kính, kính sơn...
Hiệu quả mặt kính, kính sơn hấp nhiệt
Hiệu quả mặt kính, kính sơn...
Hiệu quả mặt kính, kính sơn hấp nhiệt
Hiệu quả mặt kính, kính sơn...
Hiệu quả mặt kính, kính sơn hấp nhiệt
Hiệu quả mặt kính, kính sơn...
Hiệu quả mặt kính, kính sơn hấp nhiệt
Hiệu quả mặt kính, kính sơn...
Hiệu quả mặt kính, kính sơn hấp nhiệt
Hiệu quả mặt kính, kính sơn...
Hiệu quả mặt kính, kính sơn hấp nhiệt
Hiệu quả mặt kính, kính sơn...

kính la phong, trần nhà

Kính la phong, trần nhà
Kính la phong, trần nhà
Kính la phong, trần nhà
Kính la phong, trần nhà
Kính la phong, trần nhà
Kính la phong, trần nhà
Kính la phong, trần nhà
Kính la phong, trần nhà

Kính bàn trà, bàn quán bar

Kính bàn trà
Kính bàn trà
Kính bàn trà
Kính bàn trà
Kính bàn trà
Kính bàn trà
Kính bàn trà
Kính bàn trà

Kính cửa sổ, cửa tâm

Kính cửa sổ, cửa tâm
Kính cửa sổ, cửa tâm
Kính cửa sổ, cửa tâm
Kính cửa sổ, cửa tâm
Kính cửa sổ, cửa tâm
Kính cửa sổ, cửa tâm
Kính cửa sổ, cửa tâm
Kính cửa sổ, cửa tâm

kính cầu thang, lan can

Kính cầu thang, lan can
Kính cầu thang, lan can
Kính cầu thang, lan can
Kính cầu thang, lan can
Kính cầu thang, lan can
Kính cầu thang, lan can
Kính cầu thang, lan can
Kính cầu thang, lan can

kính giáo đường, phật giáo

Kính giáo đường
Kính giáo đường
Kính giáo đường
Kính giáo đường
Kính giáo đường
Kính giáo đường

kính giả mộc, thạch, ngọc

kính giả mộc, ngọc, thạch
kính giả mộc, ngọc, thạch
Kính giả mộc, thạch ngọc
Kính giả mộc, thạch ngọc
Kính giả mộc, thạch ngọc
Kính giả mộc, thạch ngọc
kính giả mộc, ngọc, thạch
kính giả mộc, ngọc, thạch

kính gương soi

Kính gương soi
Kính gương soi
Kính gương soi
Kính gương soi
Kính gương soi
Kính gương soi
kính gương soi
kính gương soi

kính xếp chồng

Kính xếp chồng
Kính xếp chồng
Kính xếp chồng
Kính xếp chồng
Kính xếp chồng
Kính xếp chồng
Kính xếp chồng
Kính xếp chồng